Referatory

Unique IDevip:vp:1000418
TitleHarry [Dentistry]
DescriptionPatienten är en 76-årig man, som söker behandling i första hand p g a att två tänder frakturerats på vänster sida i underkäken. Han vill nu ha fullständig behandling också p g a att han har en partialprotes i överkäken sedan 15 år tillbaka, men den passar nu så dåligt att han inte vill använda den. Patienten är änkeman och pensionär sedan 5 år. Sin fritid ägnar han mycket åt sina barnbarn och en pensionärsförening. Samtliga 6:or extraherades, när patienten var barn. Patienten gick förr regelbundet på årliga kontroller till tandläkare, men efter hustruns död för 10 år sedan har det bara blivit tandläkarbesök vid akuta besvär. Patienten har god ekonomi. Han kan tänka sig både fasta och avtagbara protetiska ersättningar, men han vill ej ha implantat.
SexMale
Age76
KeywordsDentristry, endodonty, caries
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date