Referatory

Unique IDevip:vp:1000425
TitleLaila [Dentistry]
DescriptionPatienten är en 57-årig kvinna, som är sjukpensionär sedan 3 år p g a ryggbesvär. Hon har tidigare arbetat som servitris under många år, då hon under 20 år varit ensamstående med en son. Sonen är nu vuxen och försörjer sig själv.Patienten har inga akuta besvär. Hon vill gärna se finare ut i munnen fr a är hon störd av att sakna så många tänder i vänster överkäke. Hon har dessutom lite svårt att tugga. Patienten har inte fått en fullständig behandlingpå ca: 15 år; det har mest blivit temporära åtgärder av ekonomiska skäl. Hon har nu fått ekonomisk hjälp beviljad för tandvård av de sociala myndigheterna. Hon får ersättning för den behandling, som tandläkaren anser vara bäst, - dock ej implantat.
SexFemale
Age57
KeywordsDentristry, endodonty, caries, parodontit
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date