Referatory

Unique IDevip:vp:1000453
TitleBernando [Dental technology]
DescriptionEn tandläkare, som du samarbetar med visar dig denna patient, innan behandlingen har påbörjats. Försök att föreställa dig en lämplig protetisk behandling för patienten.
SexMale
Age51
KeywordsDentristry, endodonty, caries, Dental technology, parodontit, kariesrisk
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date