Referatory

Unique IDevip:vp:1000464
TitleKarin Andersson preop [Nursing]
DescriptionKarin Andersson ( fall 1) 25 år. Inkommer till akuten pga buksmärtor. Inlägges som bukobs.Du arbetar som sjuksköterska på en akutvårdsavdelning där Karin skall vårdas.
SexFemale
Age25
KeywordsNursing, Appendicit, Smärta, Illamående, Risk för aspiration.
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date