Referatory

Unique IDevip:vp:1000465
TitleKarin Andersson postop [Nursing]
DescriptionKarin Andersson (fall 2) 25 år. Inkommer till uppvakningsenheten, efter operation öppen appendectomi (skyldig app). Karin fick en generell anestesi (intubations narkos) under ingreppet. Glatt förlopp.Du arbetar som sjuksköterska på uppvakningsenheten där Karin skall vårdas.
SexFemale
Age25
KeywordsNursing, appendectomi, anestesi, Risk för ofri luftväg
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date