Referatory

Unique IDevip:vp:1000467
TitleMaria Andersson [Nursing]
DescriptionDu arbetar kväll som sjuksköterska på en ortopedavdelning. In till avdelningen kommer Maria Andersson född 1951. Maria skall genomgå en elektiv höftledsrekonstruktion på höger sida, pga. coxartros. Hon skall opereras under morgondagens förmiddag , läggs därför in på avdelningen under kvällen före operationen för preoperativa förberedelser. Du har huvudansvaret för Marias preoperativa omvårdnad.
SexFemale
Age59
KeywordsNursing
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date