Referatory

Unique IDevip:vp:1000478
TitleNils [Nursing]
DescriptionNils en tidigare frisk pojke läggs in på barnavdelningen för vidare utredning. Han har haft magsmärtor sedan två månader tillbaka. Senaste veckan har han haft tilltagande koliksmärtor, sämre aptit och kräkningar. Nils är blek och har gått ned i vikt. Palpatoriskt kan man känna en stor ytfyllnad på vänster sida av buken. Han har fått en pvk på barnakutmottagningen, blodprover och urinprover är tagna där (se under utredning) och han går via röntgen för ett ultraljud buk innan han kommer till Barnavdelningen. I det här fallet vill jag att du framförallt kommer fram till en medicinsk diagnos och hur behandling/handläggning av denna brukar gå till väga.
SexMale
Age6
KeywordsNursing pediatrics, Wilms´ tumör, njurcancer, nefroblastom
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date