Referatory

Unique IDevip:vp:1000483
TitleEbba [Nursing]
DescriptionFullgånget barn till tidigare frisk 2 para föds på natten kl. 01.30. Uppvisas på barnrond påföljande morgon. Mor upplever att flickan haft svårt att andas emellanåt och vid något tillfälle blivit mörk i färgen.
SexFemale
Age1d
KeywordsNursing pediatrics, Komplext hjärtfel, pulmonalisatresi, coarctatio aortae
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date