Referatory

Unique IDevip:vp:1000486
TitleVera Ek [Nursing]
DescriptionVera Ek har i dag blivit inlagd på den vårdavdelning där Du arbetar som sjuksköterska och Du är den som tar emot, är ansvarig för och skall vårda henne under dagen. Vera kommer till sjukhuset då hon är mycket trött och medtagen och har ramlat i hemmet men lyckligtvis utan att få några frakturer. Hon har besvärligt med andningen hon berättar också att hon gått upp 4 kg i vikt under den senaste veckan.
SexFemale
Age75
KeywordsNursing geriatric, Fatigue, Nedsatt rörelseförmåga, Övervikt, Nedsatt aptit, Muntorrhet
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date