Referatory

Unique IDevip:vp:1000487
TitleAlbin [Medicine]
DescriptionAlbin kommer med sin far till barnsjukhuset där du jobbar, efter telefonkontakt med deras husläkare.
SexMale
Age15
KeywordsPediatrics medicine, Glomerulonefrit, nefropatia epidemica, serologi
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date