Referatory

Unique IDevip:vp:1000496
TitleSara [Medicine]
DescriptionKommer till akuten med ambulans. Är på akutrummet somnolent.Då pat är somnolent och således anamnesen är svårtagen får du mest information från tidigare journalanteckningar och ambulanspersonalen.
SexFemale
Age34
KeywordsMedicine, Intoxikation, Rhabdomyolys, tubulär nekros
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date