Referatory

Unique IDevip:vp:1000810
TitleSpyros [Medicine]
DescriptionDen här patienten kommer till Din mottagning för sin årliga kontroll.
SexMale
Age70
KeywordsInternal medicine, typ-2 diabetiker, neuropati, nefropati, hypertoni, hyperlipidemi, ischemisk hjärtsjukdom, KOL
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date