Referatory

Unique IDevip:vp:1000489
TitleGösta [Medicine]
DescriptionDu är behandlande läkare för denna patient som ligger inne med dropp på din avdelning. Patienten ska opereras för perforerad divertikulit. Innan operation har man sedvanligt tagit ett antal blodprover. Nu kommer sjuksköterskan till dig och undrar om man verkligen ska operera denna patient då han har noterat att APTT och PK(INR) är höga samt att TPK är lågt. Kan man operera patienten och vad ska man i så fall göra inför, under och efter operationen? Kommer det att bli blödningskomplikationer?
SexMale
Age78
KeywordsMedicine, Lupus antikoagulans, APTT, non-Hodgkinlymfom
Author
InstitutionKarolinska Institutet
Email Contact[email protected]
LicenseBY-NC-SA
URLhttp://virtualpatients.eu/ki/
Content Package
LanguageSwedish
Virtual Patient SystemWeb-SP
Date